MILLSVELD

Activiteiten en werkzaamheden op maat voor mensen met dementie of NAH op jonge leeftijd

Als je op jonge leeftijd de diagnose dementie of NAH krijgt zet dit je leven op z’n kop. Soms vallen werk en andere activiteiten weg en kost het je moeite om zelf alles te organiseren. Maar het leven houdt niet op bij de diagnose. Er is nog steeds heel veel mogelijk.

Millsveld biedt activiteiten en werkzaamheden op maat voor mensen met dementie of NAH tot ongeveer 67 jaar. Samen kijken we wat er nog wel kan en daar gaan we voor!

Jonge mensen met dementie of NAH hebben moeite met het vinden van een passende dagbesteding. De reguliere dagbestedingen zijn vaak gericht op ouderen en sluiten niet aan op de wensen en behoeften.

Het concept van Millsveld is specifiek gericht op jonge mensen met dementie of NAH. Dit zie je terug in de werkwijze, de inrichting van het gebouw, de begeleiding en het activiteitenaanbod.

LEES MEER

Ontdek onze Unieke locatie

Millsveld bevindt zich op het landelijke terrein van de Horst. Het nieuwe moderne gebouw is in 2021 gerealiseerd.

LEES MEER

Werkwijze

De begeleiding en ondersteuning wordt op maat aangeboden door deskundig en geschoolde medewerkers. Het uitgangspunt is dat we geen taken overnemen maar praktische hulp bieden om actief bezig te zijn. De medewerkers hebben kennis en ervaring in het ondersteunen van jonge mensen met dementie.

Er zijn geen verplichte gezamenlijke activiteiten. Deelnemers kunnen samen of individueel aan de slag. We hebben ook geen vast activiteitenaanbod. Per persoon kijken we waar de interesses liggen en hierbij gaan we de juiste werkzaamheden en activiteiten zoeken.

LEES MEER

We kijken naar wat iemand nog wel kan

Kwaliteit en Veiligheid

Wij vinden kwalitatieve, goede zorg erg belangrijk. Om onze kwaliteit van zorg zichtbaar en meetbaar te maken werken wij met het kwaliteitswaarborg zorgboerderijen.

Sinds 2008 zijn wij gecertificeerd en in het bezit van het kwaliteitskeurmerk. Elk jaar wordt ons kwaliteitssysteem getoetst en geëvalueerd.

LEES MEERMantelzorgers

We willen dat mantelzorgers de zorg zo lang mogelijk kunnen volhouden en voorkomen dat zij overbelast worden. Dit doen we door een luisterend oor te zijn, mee te denken en handvaten te bieden voor de thuissituatie.

Millsveld organiseert 1x per maand een koffieuurtje voor mantelzorgers. In dit uurtje kunnen mantelzorgers gezellig met elkaar koffie drinken, verhalen en tips uitwisselen.

LEES MEER

Interesse, vragen of aanmelden?

CONTACT