MILLSVELD

Werkwijze

De begeleiding en ondersteuning wordt op maat aangeboden door deskundig en geschoolde medewerkers. Het uitgangspunt is dat we geen taken onnodig overnemen maar ondersteuning bieden waar nodig. Per persoon kijken we waar de interesses liggen, er zijn geen verplichte gezamenlijke activiteiten. Deelnemers kunnen samen of individueel aan de slag. We werken als één team samen met deelnemers, vrijwilligers en begeleiders.

Op Millsveld kunnen verschillende werkzaamheden gedaan worden. Voorbeelden zijn: hout- en metaalbewerking, reparaties in de werkplaats of het erf, creatieve werkzaamheden, koken of huishoudelijke werkzaamheden, tuinderij, bloementuin, kas, dierverzorging, vrijwilligerswerk bij de locatie voor ouderen.

De begeleiding die hierbij nodig is wordt op de deelnemer aangepast. Iemand kan bijvoorbeeld de hele dag zelfstandig bezig zijn met minimale sturing en een ander heeft weer wat intensievere begeleiding nodig. Samen stellen we een trajectplan op waarin beschreven staat hoe we dit samen doen. Regelmatig evalueren we met deelnemers, familie en andere betrokken disciplines.

Wij kijken naar wat deelnemers nog wel kunnen en zorgen ervoor dat iedereen weer wordt uitgedaagd en er toe doet. Daarnaast zorgen we ervoor dat deelnemers weer een doel hebben en meekunnen doen in de maatschappij. Het uitgangspunt is dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis toe gaat en een gezellige, actieve dag heeft gehad.

TERUG NAAR BEGIN

Interesse, vragen of aanmelden?

CONTACT